Aanpak

visie-security-management– Visie ontwikkeling

Op basis van onderzoek bedrijfsinformatie, interviews met stakeholders en betrokken personen en bijvoorbeeld brainstorm of intervisie sessies komen tot een visie op beveiliging die recht doet aan de primaire doelen van de organisatie of onderneming. Hierbinnen worden de risico’s benoemd die als uitgangspunt dienen voor het beveiligingsbeleid.

 

 

strategie aanpak– Strategie bepaling

Vanuit de visie op beveiliging in samenspraak met de opdrachtgever uitwerken van een pragmatische en werkbare strategie voor implementatie van de beveiligingsmaatregelen.

 

 

 

beveiligings beleid– Beveiligingsbeleid

Ontwikkeling van beveiligingsbeleid op basis van de risico’s en daaraan gekoppelde scenario’s. Uitwerking en implementatie binnen de organisatie of onderneming inclusief bewustwordingsprogramma bijvoorbeeld via introductie op locatie, e-learning of praktijksimulatie.

 

 

beheer security management– Beheercyclus

In beheer brengen en bijsturen van de beveiligingsmaatregelen. Inpassen audits binnen kwaliteitssysteem en ISO27001 code voor informatiebeveiliging.