Cases

Semaco heeft o.a. bij RDW, Koninklijke BAM Groep en Dunea de onderstaande cases uitgevoerd.

Bij onderstaande opdrachtgevers hebben wij onder andere de volgende zaken mogen uitvoeren en implementeren:

 

logo-rdw

RDW (2007-heden)

 • Opstellen visie document beveiliging;
 • Ontwikkelen en op schrift stellen beveiligingsbeleid;
 • Uitvoeren nulmeting techniek en opstellen beveiligingsdocumentatie, o.a. in AutoCAD;
 • Begeleiden meerdere Europese aanbestedingen voor beveiligingsdiensten en techniek;
 • Projectmanagement implementatie beveiligingstechniek op alle locaties (hoofdkantoren en keuringsstations);
 • Ontwerp en begeleiding realisatie meldkamer (BAC bedrijfsalarmcentrale);
 • Herschrijven en operationaliseren crisismanagementplannen.
 • Mede inrichten e-learning programma security awareness

 

Koninklijke BAM Groep (2011-heden)

 • Ontwikkelen en op schrift stellen beveiligingsbeleid;
 • Ontwikkelen uniforme BAM pas voor multifunctionele toepassing;
 • Opstellen programma van eisen landelijk toegangscontrolesysteem;
 • Opstellen uitvoeringseisen beveiliging voor alle gebouwen van BAM;
 • Deelnemer projectgroep BAM huizen verantwoordelijk voor fysieke beveiliging;
 • Tender toegangscontrolesysteem;
 • Projectmanagement implementatie beveiligingstechniek op de locaties.

 

Dunea – Duin en Water (2013-heden)

 • Ontwikkelen aanbestedingsstrategie beveiligingstechniek;
 • Uitvoeren inventarisatie beveiligingstechniek en opstellen beveiligingsdocumentatie, o.a. in AutoCAD;
 • Begeleiden meervoudig onderhandse aanbesteding voor beveiligingstechniek;
 • Projectsupport implementatie beveiligingstechniek op alle locaties.